Sunday, May 29, 2011

Zubair Al Awwam

Nama lengkapnya Zubair bin Awwam bin Khuwailid Al-Quraisy Al Asadi, biasa dipanggil Abu Abdillah dan dieglari Hawari Rasulullah SAW. (teman setia nabi) Beliau merupakan antara 10 sahabat yang dijanjikan syurga.

Beliau dilahirkan tahun 28 hijrah. Nasabnya bertemu dengan Nabi pada Qushai. Bibinya, Khadijah binti Khuwailid, ummul mukminin adalah isteri Rasulullah. Zubair adalah putera bibi Nabi SAW. Ibunya adalah Shafiyah bt Absul Muthalib. Ia bernikah denga Asma’ Bt. Abu Bakar, dan antara naknya adalah Abdullah  B Zubair, amirul mukminin, dan Urwah B Zubair, salah satu di antara ahli fiqh di Madinah pada ketika itu. Rasulullah pernah mempersaudarakannya dengan Salamah B Salamah. Tercatat 7 orang sahabat Nabi yang pernah berwasiat kepada Zubair untuk memelihara anak-anak mereka. Antaranya Ustman, Abdurrahman bin Auf, dan bin Ibn Masud. Zubair memelihara anak-anak mereka dan menafkahi mereka dari hartanya sendiri. Ia termasuk antara sahabat Nabi yang kaya raya dan berprofensi sebagai pedangang. Ia meninggalkan harta sebanyak 40 juta dirham.

Ibunya pernah memukulnya, apabila ibunya ditegur, dia menjawab dengan melantunkan syair:

“Aku memukulnya agar ia tangkas menunggang kuda, memimpin prajurit dan menjadi orang yang berguna”

Harapan ibunya menjadi kenyataan. Zubair akhirnya menjadi seorang penunggang kuda yang hebat. 


Ia meriwayatkan 38 hadits dari Nabi. Diantaranya, Abdullah bin Zubair berkata, “Aku pernah mengatakan kepada ayahku, Zubair, “Aku tidak mendengar meriwayatkan hadits dari Nabi sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat  lain.” Zubair menjawab, “Aku adalah sahabat yang selalu menyertai Nabi dan aku pernah mendengar Beliau bersabda, “Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah ia menyiapkan tempatnya di neraca.” (HR. Al-Bukhari).

Hadith tentang Zubair:
  • Nabi SAW pernah berkata “Thalhah dan Zubair, keduanya adalah tetanggaku di syurga” (HR Trimidzi)
  • “setiap nabi mempunya hawari (sahabat setia), dan sahabat setiaku adalah Zubair” (HR Bukhari)
  • Dirawikan daripada Abdullah B Zubair, ia berkata “ Pada Perang Azhab, aku melihat Zubair dengan menunggang kudanya mundar-mandir masuk ke pasukan Bani Quraizah 2 / 3 kali. Setelah pulang saya bertanya “ Wahai ayahku, dalam perang Azhab aku melihatmu membuntuti pasukan Bani Quraizah” “ apakah kamu melihatku, wahai anakku?” tanya  Zubair. Abdullah mengiyakan. Zubair mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda “ Siapa yang menyelediki berita tentang Bani Quraizah, hendaklah ia menyampaikan kepadaku berita tentang mereka”. Aku pergi menyeledikinya. Ketika aku kembali, Rasulullah SAW menghimpun untukku kedua orang tuanya dan berkata, “Ayah ibuku menebusmu (fadaka abi wa Ummu).”.  (HR. Al-Bukhari).

Kisah tentang Zubair
  • Ia adalah orang pertama yang menghunus pedangnya setelah mendapat berita bahawa Nabi SAW terbunuh dalam perang Uhud. 
  • Kerana ia masuk Islam pakciknya pernah mengurungnya di sebuah rumah yang dipanasi api. Ia lalu berkata pada pakciknya, “Aku tidak akan murtad dari Islam untuk selama-lamanya”
  • Ia ikut berhijarah ke Habsyah, yang pertamam dan yang kedua. Ia sentiasa bersama mengikuti semua peperangan bersama Nabi
  • Nabi SAW pernah mendelegasikannya dan Abu Bakar 70 orang kaum muslimin untuk mengusir orang-orang mushrik selepas perang Uhud. Ia tidak pernah menjabat sebagai gabenur, hanya pernah menjabat sebagai panglima perang di jalan Allah
  • Pernah berhasil mencerai-beraikan antara pasukan Malik ibn Auf pemimpin Wilayan Hauzan, dengan panglima tantara orang2 musyrik dalam perang Hunain. Pada gilirannya, kekuatan mereka menjadi kacau bilau dan akhirnya berhasil memukul mundur pasukan mereka.
  • Zubair adalah salah satu di antara enam orang (ashhab asy-syura’) yang di tunjuk Umar untuk memilih salah satu di antara mereka menjadi khalifah sepeninggalnya.
  • Tatkala pasukan kaum muslimin sudah berada di depan benteng Babilona saat pembebasan wilayah Mesri dan pengepungan telah berlangsung selama tujuh bulan, Zubair meyampaikan kepada Amr bin Ash “Wahai Amr, aku serahkan diriku untuk Allah. Dengan itu aku berharap agar Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin” Amr menyetujui tindakan Zubair. Zubair maju dan meletakkan tangga lalu naik ke atas benteng seraya mengundangkan takbir. Takbir bergema dan diikuti seluruh pasukan kaum muslimin dan akhirnya benteng dapat dibuka.

Kisah Kewafatannya

Dalam perang Al-Jamal, ia mengundurkan diri dari barisan pasukan muawiyah setelah diingatkan Ali dengansabda Rasulullah SAW, “Wahai Zubair, tidakkah kamu mencintai Ali?” Zubair menjawab, “tidakkah aku mencintai putera pamanku sendiri dan orang seagama denganku?” beliau mengatakan “Wahai Zubair, demi Allah, kelak kamu akan memerangi (Ali) dan kamu berlaku aniaya terhadapnya” Mendengar hadith Nabi ini, ia langsung mengundurkan diri dari pasukan Mu’awiyah dan tidak mahu memerangi Ali

Setelah menarik diri dari perang Al-Jamal, Amr ibn Jurmuz membuntutinya, lalu membunuhnya pada saat ia sedang shalat. Zubair meninggal pada tahun 36 H. 

Wednesday, May 18, 2011

KIT:Kursus Intensif Tajwid

Assalamualaikum Ikhwah Akhawat yang dikasihi sekalian

Buat julung-julung kalinya, K-PPUKM akan mengadakan KIT! Kursus Intensif Tajwid khas utk ikhwah akhawat sekalian. Hopefully antum semua dapat mengajak anak2 usrah, buddy, sahabat2 tak kisahlah dari universiti mana, family members ke utk ke kelas tajwid ni! Penyertaan antum amatlah digalakkan! :D

Mohon antum semua dapat mengupdatekan kehadiran sesiapa sahaja yg antum ajak selewat-lewatnya khamis malam, 19 Mei utk estimate peserta & makanan.


Jazzakumullah~Sunday, May 1, 2011

Program Susulan SYABABS

Assalamualaikum

Seperti yang telah dibincangkan, program susulan SYABABS akan diadakan pada 2 Mei 2011 ini dengan agenda utama untuk membincangkan SWOT dan juga SP.


Target: 80% peserta SYABABS hadir ke program susulan SYABABS!

Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berperang untuk membela agamaNya, dalam barisan yang teratur rapi, seolah-olah mereka sebuah bangunan yang tersusun kukuh.
(As-Saff 61:4)